Podmienky pre požičanie vozidla

Úvod Podmienky pre požičanie vozidla

Podmienky prenájmu

Fyzické osoby:

- Občiansky preukaz alebo cestovný pas

- Vodičský preukaz skupiny B, platný minimálne 2 roky

- Minimálny vek vodiča je 21 rokov

- slovenská štátna príslušnosť

Právnické osoby:

- Aktuálny a overený výpis z obchodného registra

- Občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať

- Overená plná moc od štatutárneho zástupcu v prípade podpisu zmluvy inou osobou

- sídlo v Slovenskej republike

Platobné podmienky:

- Nájom a depozit za vozidlo sa platia vopred v hotovosti pri preberaní vozidla.

- Pri vrátení nepoškodeného, dotankovaného a čistého vozidla Vám bude celá suma depozitu vrátená.

Ceny prenájmu:

- Minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň - tj. 24 hodín od prevzatia vozidla alebo skrátený prenájom na 4 hodiny

- Víkendový prenájom začína v piatok o 15:30 hod a končí v pondelok o 8:30 hod

- V prípade prekročenia tejto doby o viac ako 15 minút bude účtovaný ďalší plný deň prenájmu

 

Cena za prenájom je vrátane:

- Povinné zmluvné poistenie

- Havarijné poistenie

- Pravidelná údržba vozidla

- Pneumatiky podľa ročného obdobia

- Diaľničná známka v rámci SR


 

Čistenie vozidla:

- Vozidlá sú odovzdávané vyčistené a umyté

- Vo vozidlách je zakázané fajčiť

- V prípade vrátenia nadmerne znečisteného vozidla bude vyúčtované vyčistenie vozidla

- Vozidlá nepožičiavame na prevoz živých ani mŕtvych zvierat a na prevoz materiálu a chemikálií, ktorý by mohol poškodiť, alebo znečistiť vozidlá. Vozidlá nepožičiavame ani na prevoz komunálneho a biologického odpadu.

Copyright 2016 - 2022 © Požičovňa dodávok